Lazuli.Voyage
SEARCH -- by MAP -- TOWN NAME -- TOWN-TOWN -- PREF.-PREF. -- OPERATORS
Facebook
POPULAR!!! Sapporo - Hakodate Aomori - Tokyo Sendai - Tokyo Tokyo - Kyoto Tokyo - Osaka Tokyo - Hiroshima Tokyo - Takamatsu Osaka - Hiroshima Nagoya - Osaka Tokyo - Kanazawa Osaka - Kanazawa

A guide to bus ride // Gotemba ⇔ Kyoto

 • Tokyo Shizuoka ⇔ Kyoto Osaka daytime coach toilet
  Namba - Osaka Umeda - Momoyamadai - Takatsuki (Expwy) - *Oyamazaki (Expwy) - *Kyoto train station - *Kyoto Fukakusa (Expwy) - Tsuchiyama (Expwy) - Hamamatsu-kita - Shizuoka Interchange - Fuji Interchange - Gotemba Interchange - Atsugi (Expwy) - Yamato (Expwy) - Yokohama Aoba - Kawasaki Miyamae - *Shinjuku - *Tokyo train station (also *Ikejiri-Ohashi, *Kasumigaseki, *Shinjuku, *Tokyo train station) (* : see detail page)
  • Nishinihon JR Bus
  •  / JR Bus Kanto
  → bus stops and details of this service…
 • Odawara ⇔ Osaka overnight 1+1+1 toilet
  Abenobashi Tennoji - Namba - Osaka Umeda - Kyoto train station - Shin-Fuji - Numazu train station - Gotemba train station - Matsuda - Odawara
  • Kintetsu
  •  / Fujikyu
  → bus stops and details of this service…