Search -- by map -- town name -- operators -- town-town -- pref.-pref. -- about
lazuli.voyage/
Sapporo - HakodateAomori - TokyoSendai - TokyoTokyo - KyotoTokyo - OsakaTokyo - HiroshimaTokyo - TakamatsuOsaka - HiroshimaNagoya - OsakaTokyo - KanazawaOsaka - Kanazawa

A guide to bus ride // Tokyo ⇔ Takamatsu

 • Tokyo Yokohama ⇔ Takamatsu Marugame overnight 1+1+1 toilet
  Marugame - Zentsuji Interchange - Sakaide train station - Takamatsu train station - Takamatsu South - Takamatsu-chuo Interchange - Miki - Shido - Tsuda - Ochi - Hiketa - Yokohama train station - Shinjuku
  • Shikoku Kosoku
  •  / Nishitokyo Bus
  → bus stops and details of this service…
 • Tokyo ⇔ Takamatsu Kan-onji overnight coach toilet
  Kan-onji - Toyonaka - Takase - Downtown Zentsuji - Sakaide Interchange - Takamatsu train station - Takamatsu South - Takamatsu-chuo Interchange - Shido - Tsuda - Ochi - Hiketa - Shinjuku - *Tokyo train station (also *Ikejiri-Ohashi, *Tokyo train station, *Shinkiba) (* : see detail page)
  • JR Shikoku Bus
  → bus stops and details of this service…